تولد ارز ملی دیجیتال ایران به تعویق افتاد

تولد ارز ملی دیجیتال ایران به تعویق افتاده است. با این حال

، blockchain همچنان یک موضوع داغ در جمهوری اسلامی ایران است ،

بهم پیوستن تحریم های بین المللی ، استفاده از نقل و انتقالات مالي بوسيله رمز ارزها را در دستور كار دولت قرار داده است.