كارمزد هاي چند ميليون دلاري اتريوم


استخري كه یكی از معامله و كارمزد 2.6 میلیون دلاری اتريوم را دريافت كرد تصميم دارد با توجه به اينكه غير عادي بودن اين تراكنش ها تاييد گرديده وجه را پس از چند روز بين ماينر ها توزيع نماييد